Samo sport

Za zdrav sportski život

Teniski kamp 23-26.6.2020

TK Ivan Merz u suradnji sa partnerima organizira 3. sportski kamp. Kamp će se održavati od utorka 23.6. do petka 26.6., te će djeca biti na cijelodnevnom boravku sa trenerima, prvenstveno na TC Maksimir. Od ostalih aktivnosti, tu je posjet Konjičkom klubu Hiperion, te sportska testiranja bazičnih motoričkih spospobnosti.

Kamp će voditi Alan Zvonimir Kolaković, 091/4400012

Na ovom linku raspis za kamp sa svim detaljima

3ci-SPORTSKI KAMP U ZAGREBU 2020-06